Crtanje i slikanje za najmladje

Kreativne radionice za decu uzrasta 5-7 godina
Osnove crtanja, slikanja i modelovanja prilagodjene najmladjem uzrastu. Kroz upoznavanje sa raznim materijalima, bojama, oblicima, uz unapredjivanje motoričkih sposobnosti detetu se omogućava da izrazi svoju kreativnost i svet mašte koji su u ovom najmladjem uzrastu izuzetno bitni za sveukupni razvoj.
Rad u malim grupama uz iskusnog likovnog pedagoga.

  crtanje za decu  crtanje     

Pročitaj više