Program rada

Rad u školi slikanja odvija se u malim grupama, gde je sav akcenat stavljen na individualan pristup svakom od polaznika.

Nevezano za uzrast i trenutni nivo polaznika, ono čemu težimo u svakom pojedinačnom slučaju je kvalitet i studiozan rad na osnovama i razvijanju likovnog izraza. To postižemo pre svega kroz izučavanje crteža, ugljenom, olovkom, a u kasnijim fazama suvim pastelom i tušem i perom, kao i kombinovanjem crtačkih tehnika. Zatim sledi postupno uvođenje boje kao likovnog elementa i upoznavanje sa tonskom skalom, slikanje temperom, akrilnim i uljanim bojama. Takodje u naprednim fazama ohrabrujemo i upotrebu kolaža, svih vrsta kombinovanih tehnika i eksperimenata, radi pronalaženja zadovoljavajućih likovnih rešenja u okviru date teme.

Bez obzira na Vaše želje vezane...

Pročitaj više