Program rada

Rad u školi slikanja odvija se u malim grupama, gde je sav akcenat stavljen na individualan pristup svakom od polaznika.

Nevezano za uzrast i trenutni nivo polaznika, ono čemu težimo u svakom pojedinačnom slučaju je kvalitet i studiozan rad na osnovama i razvijanju likovnog izraza. To postižemo pre svega kroz izučavanje crteža, ugljenom, olovkom, a u kasnijim fazama suvim pastelom i tušem i perom, kao i kombinovanjem crtačkih tehnika. Zatim sledi postupno uvođenje boje kao likovnog elementa i upoznavanje sa tonskom skalom, slikanje temperom, akrilnim i uljanim bojama. Takodje u naprednim fazama ohrabrujemo i upotrebu kolaža, svih vrsta kombinovanih tehnika i eksperimenata, radi pronalaženja zadovoljavajućih likovnih rešenja u okviru date teme.

Bez obzira na Vaše želje vezane za bavljenje slikarstvom, da li težite tome da budete budući profesionalac ili slikanje doživljavate isključivo kao hobi, dolaskom na časove, uz vredan rad i stručne konsultacije sasvim sigurno ćete maksimalno razviti svoj talenat i postići zadovoljavajuće rezultate.